ଭିଖାରୁଣୀ( Odia Poetry – The old beggar woman)

ଭିଖାରୁଣୀ   

                                                                                                                                                                                                           ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମହାନ୍ତି

୨୮/୦୪/୨୦୧୪

ଚାଲୁଛି ଏଇମିତି କାଇଁ

କେବେଠୁ ମୁଁ ହିସାବ ରଖିନି

କେତେ ଦିନ ଆଉ କେତେ ରାତି

ପାଦ ତଳେ ମୋ ଯାଏ ବିତି

ଛାତି ତଳ କୋହ ମୋର

କେତେ ଆଉ ଲୁଚେଇବି

କେତେ ଆଉ ଲୁହ ରେ

ଭିଜୁଥିବ ମୋ ଦରଫଟା କାନି ?

 

 

ଫାଙ୍କା ହସ ଦେଖି ମୋ ପାକୁଆ ପାଟି ରେ

ଡର କାଇଁ ଲାଗୁଛି ରେ କୁନି ତୋତେ

ଦୁନିଆଁ ଟା ଲୁଚିଯାଏ ଅନ୍ଧାରି କୋଣ ରେ

ମା ପଣତ ରେ ଲୁଚିଗଲେ ସତେ !

ପିଲାଦିନ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ମନେପଡେ

ଦିନେ ପରା ତୋ ପରି କୁନି

ମା ହାତ ଧରି ଦେଖିଥିଲି ସପନ ମୁଁ କେତେ !

 

ପାଠ ଶାଠ ପଢି ତୁ ଲୋ ମା

ସଂସାର ଗଢିବୁ ତୋ ସାଥୀ ହାତ ଧରି

ଏ ବୁଢୀ କୁ ଦେଖିଲେ ବାଟ ରେ କିନ୍ତୁ

ହସ ଟିକିଏ କି ପାରିବୁନି ଦେଇ ?

ମାଗିନି ମୁଁ ପଇସା ତୋତେ ଲୋ ମା

ମାଗିନି ତୋ ଦାମିକା ସମୟ

କି ଲାଭ ତୋ ପାଠୁଆ ପଣ ର ଯଦି

ଛାତି ତଳେ ତୋର ପାଷାଣ ହୃଦୟ ?

 

ଆଜି ତୁ ମା ବୟସ ର ଦେହଳୀ ରେ

ନାତୁଣୀ ନାତି ରେ ପୂରିଛି ତୋ ଘର

ତୋ ଘର ପାଚେରୀ ଏ ପାରେ ମୁଁ

ପାଚେରୀ ସେପାରେ ସତେ କି

ମୋ ହଜିଲା ଅତୀତ ..

କହିବି କାହାକୁ ମୁଁ କାନ୍ଦିବି କା ଆଗେ

ସାହା ମୋର ଯିଏ ନ ଶୁଣିଲା ଯଦି

ଦଗାଦିଆ ସେ ଜଗତ ର ନାଥ !

 

 

© “And Life Unfolds” and Subhendu Mohanty, 2014. Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this blog’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to Subhendu Mohanty and “And Life Unfolds” with appropriate and specific direction to the original content.

One thought on “ଭିଖାରୁଣୀ( Odia Poetry – The old beggar woman)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s