ଠିକଣା

“…ଆସିଛୁ ଯେଉଁଠୁ ତୁ ସଖା
ସେଇ ଠାରେ ଶେଷେ ହେବ ଦେଖା . . . ”

ପ୍ରତୀକ୍ଷା

 

 

 

sundew-1045495_960_720

 

ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମହାନ୍ତି

୨୦/୦୭/୨୦୧୭

ଝୁରିମରେ ଆଜି

କେତେ ଯେ ଅସରା ରାତି , ମୋ ଆଖିଲୁହେ ଯାଏ ଭିଜି

କେତେ ଯେ ଅକୁହା କୋହ , ମୋ ଅନ୍ତରେ ଯାଏ ହଜି

ଅନନ୍ତ ଏକ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ , ତୋ ବାଟ ଚାହିଁ

ସାଜି ତୋ ଅଭିସାରିକା

ବସିଛି ମୁଁ ହାତ ମେଲାଇ . . . Read More

କେବେ?

କେବେ.jpg

 

© “And Life Unfolds” and Subhendu Mohanty, 2014. Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this blog’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to Subhendu Mohanty and “And Life Unfolds” with appropriate and specific direction to the original content.

ବର୍ଷା – ପ୍ରେମ ଓ ପ୍ରତାରଣା ର ଏକ ଗାଥା

gray_awesome_coastal_lightning_sea_clouds_rain_hd-wallpaper-1700331

ବର୍ଷା – ପ୍ରେମ ଓ ପ୍ରତାରଣା ର ଏକ ଗାଥା

ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମହାନ୍ତି

୦୪/୦୯/୨୦୧୫

ଅପରାହ୍ଣ ୪ ଘଟିକା

କାଲି ରାତି ନିଦାଘ ର ଅଧାମଲା ଜହ୍ନ

ଉଷୁମ୍ ରେଜେଇ ତଳେ କୁହୁଳି କୁହୁଳି,

ଟାପରା ମାରିଲା ସତେ ବିକଟାଳ ରୂପେ,

ଅଧା ପାଉଁଷ ଅଧା ଲୁହ ଛିଟା ବୋଳି !
Read More