ଯବନିକା (The finale)

*Will try and translate in English, someday..

sunset1

ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମହାନ୍ତି

ଯବନିକା

 

ଆଉ କେତେ ଦିନ ?

ଧୂସରିତ  ତୁମ ମାୟାଜାଲେ

କବଳିତ କରି ମୋ ମନ କୁ ରଖିବ,

ଛଳନା ର ଢେଉ ଭଙ୍ଗା ସାଗର ବେଳା ରେ

କେତେ ଆଉ ସୁନେଲି ଆଶା ସଞ୍ଚାରିବ? Read More