ଯବନିକା (The finale)

*Will try and translate in English, someday..

sunset1

ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମହାନ୍ତି

ଯବନିକା

 

ଆଉ କେତେ ଦିନ ?

ଧୂସରିତ  ତୁମ ମାୟାଜାଲେ

କବଳିତ କରି ମୋ ମନ କୁ ରଖିବ,

ଛଳନା ର ଢେଉ ଭଙ୍ଗା ସାଗର ବେଳା ରେ

କେତେ ଆଉ ସୁନେଲି ଆଶା ସଞ୍ଚାରିବ?

ବନ୍ଧୁତା ର ମପାଚୁପା ଦେହଳୀ ମଧ୍ୟରେ

ଅହଂସିଦ୍ଧି ର ଗଳା ଆଉ କେତେ ଯେ ରୁନ୍ଧିବ ?

ପାରୁଛ କେମିତି କେଜାଣି

ପ୍ରତାରଣା କରି ନିଜ ନିଶ୍ବାସ ର ସାଥେ !

ସ୍ବପ୍ନ ର ମୋ ଉଷ୍ନ ଜତୁ ଘରେ

ମୃଦୁ ଦସ୍ତକ ଦେଇ ଆସୁଥିବ

ଆଉ କେତେ ଦିନ ?

 

ହୃଦୟ ର ନିଭୃତ କୋଣରେ

ତୁମର ସେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରତିଛ୍ଛବି

ସାକ୍ଷୀ ବାଢେ ଆକାଶ କୁ ଛୁଇଁ,

ଅଭିନୟ ତୁମ କିନ୍ତୁ

ବିଶ୍ବାସ ର ସମ୍ମତି ପାଇ ଚାଲିଥିବ

ଆଉ କେତେ ଦିନ?

 

ଅଖୋଜା ଅଲୋଡା ମୋ ନିଜତ୍ବ ର

ଫାଙ୍କା ଆତ୍ମଗ୍ଳାନି,

ଅବୁଝା କେତେ ଦ୍ବନ୍ଦର କ୍ରୁର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ,

ପୂର୍ଣଛ୍ଛେଦ ର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ଆସୁଥିବ

ଆଉ କେତେ ଦିନ?

କେତେ ଦିନ ଆଉ ?

ଟାଣିବାକୁ ଇ ହେବ ଏବେ

ଶେଷ ଯବନିକା

ଅଭିନୟ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ପରେ . . .

 

 

© “And Life Unfolds” and Subhendu Mohanty, 2014. Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this blog’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to Subhendu Mohanty and “And Life Unfolds” with appropriate and specific direction to the original content.

One thought on “ଯବନିକା (The finale)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s